Đà Nẵng Kiện Đòi Tiền Cô Gái Vì Tốt Nghiệp Trung Bình

Theo thỏa thuận thì chị Quỳnh phải hoàn trả lại phân nửa số tiền đã được Đà Nẵng chu cấp đi du học vì đạt kết quả học tập trung bình khi tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cuối tháng 6, vụ án chị Quỳnh bị Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khởi kiện dân sự vì vi phạm thỏa thuận đã được tòa án nhân dân Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và yêu cầu chị và gia đình bồi thường một khoản phí vào ngày 30/6 vừa qua.

Theo như hồ sơ, được biết vào khoảng tháng 9/2011, Ủy ban nhân dân Đà Nẵng phê duyệt cho chị Quỳnh tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực. Trong thời gian 3 năm, Chị đã theo học chuyên ngành Cử nhân Luật, Kinh tế, Quản lý tại Đại học Lille 1 (Pháp).

Bị kiện vì xếp loại tốt nghiệp trung binh
Bị kiện vì xếp loại tốt nghiệp trung binh

Theo quy định của Đề án đi du học thì 3 kỳ  liên tiếp kết quả học tập phải đạt từ khá trở lên nhưng chị Quỳnh chỉ xếp loại trung bình. Tuy nhiên khi xem xét về chương trình đào tạo của khối ngành Kinh tế của Đại học Lille 1 và hoàn cảnh khó khăn của gia đình Quỳnh thì Đà Nẵng đã quyết định cho chị tiếp tục tham gia đề án.

Nhưng cho đến tháng 7/2013, chị Quỳnh vẫn không có tiến bộ và hoàn thành chương trình học chỉ với loại trung bình và theo như quy định thì chị đã bị loại khỏi đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời trong thời hạn 60 ngày phải hoàn lại số tiền khoảng 400 triệu đồng về kinh phí đào tạo.

Ủy ban nhân dân Đà Nẵng quyết định kết thúc hợp đồng với chị Quỳnh và yêu cầu hoàn trả trước cuối tháng 11 năm 2014. Nhưng sau hơn 5 tháng chờ đợi không có kết quả, buộc Trung tâm phải khởi kiện.

Tại phiên tòa sơ thẩm tại Đà Nẵng, Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn khởi kiện và yêu cầu chị Quỳnh cũng như gia đình phải hoàn lại số tiền 400 triệu đồng cho Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khoảng thời gian vừa qua thành phố cũng đã khởi kiện nhiều nhân tài trong đề án nhưng đây là trường hợp đầu tiên phải bồi thường vì đi đu học tốt nghiệp loại trung bình.

Lịch sự kiện