Các Trường Tại Nhật

Trường Sakura International Language College được thành lập vào năm 2004, với triết lý thành lập của trường chính...

Sakura International Language College

Trường Sakura International Language College được thành lập vào năm 2004, với triết lý thành lập của trường chính...

Mô hình học tập quốc tế, cơ sở vật chất tân tiến cùng chất lượng giảng dạy mang tầm...

Sagami International Academy

Mô hình học tập quốc tế, cơ sở vật chất tân tiến cùng chất lượng giảng dạy mang tầm...

Trường Osaka Japanese Language Academy là một ngôi trường danh tiếng, luôn chiếm trọn sự tin tưởng của học...

Osaka Japanese Language Academy

Trường Osaka Japanese Language Academy là một ngôi trường danh tiếng, luôn chiếm trọn sự tin tưởng của học...

Trường Osaka Foreign Language School là một trong những ngôi trường hàng đầu được chứng nhận bởi Hiệp hội...

Osaka Forein Language School

Trường Osaka Foreign Language School là một trong những ngôi trường hàng đầu được chứng nhận bởi Hiệp hội...

Trường Dynamic Business College (DBC) được thành lập năm 1991. Kể từ khi thành lập trường đã gửi gắm...

Dynamic Business College

Trường Dynamic Business College (DBC) được thành lập năm 1991. Kể từ khi thành lập trường đã gửi gắm...

Lịch sự kiện