Các Trường Tại Nhật

Trường được thành lập năm 1988. Trường đại học quốc tế Osaka viết tắt OIU,  thành lập với tiêu...

Trường Đại Học Osaka

Trường được thành lập năm 1988. Trường đại học quốc tế Osaka viết tắt OIU,  thành lập với tiêu...

Lịch sự kiện