Các Trường Tại Nhật

Trường Kyoshin Language Academy thuộc tập đoàn giáo dục lớn, có chi nhánh ở khắp nơi tại Nhật Bản....

Kyoshin Language Academy 

Trường Kyoshin Language Academy thuộc tập đoàn giáo dục lớn, có chi nhánh ở khắp nơi tại Nhật Bản....

Kurashiki Language Academy nằm ở trung tâm của Okayama cùng với các vùng Chikushi, Yamato và Izumo. Nơi đây...

Kurashiki Language Academy

Kurashiki Language Academy nằm ở trung tâm của Okayama cùng với các vùng Chikushi, Yamato và Izumo. Nơi đây...

Lịch sự kiện