Những câu tiếng Nhật thường sử dụng khi cần sự giúp đỡ

Khi gặp khó khăn hay rắc rối, các bạn sinh viên du học Nhật Bản nhiều lần muốn mở lời nhưng thường không biết phải nói sao cho người nghe dễ hiểu nhất. Cùng TinEdu luyện nói ngắn gọn những câu tiếng Nhật thường sử dụng khi bạn cần kíp giúp đỡ nhé!

Lịch sự trước khi nhờ giúp đỡ

Khi muốn nhờ ai đó giúp đỡ, thông thường sẽ phải sử dụng câu すみません – sumimasen. Đây là câu tiếng Nhật thường sử dụng khi cần giúp đỡ lúc nhờ ai đó việc gì, mang hàm nghĩa “xin lỗi”.

Ví dụ: すみません、お会計お願いします。- có nghĩa là xin lỗi, hãy thanh toán giúp tôi nhé!

すみません – sumimasen thường sử dụng khi nhờ ai đó giúp đỡ

Khi lỡ làm hư đồ của ai đó chẳng hạn thì từ sumimasen tương đối phù hợp trong hoàn cảnh này. Từ này rất thường xuyên sử dụng trong rất nhiều hoàn cảnh.

Nhờ sự giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp cần nói giúp đỡ trong tiếng Nhật, bạn có thể tham khảo các câu nói dưới đây. Đây là một số gợi ý đơn giản, giúp ta nói ngắn gọn nhưng dễ hiểu.

  • たすけて – tasukete Hãy hô thật lớn từ này khi cần sự giúp đỡ của ai đó.
  • やめて! – yamamete! Không bạn không đồng tình với việc ai đó lôi đi, hãy nói thật to từ này.
  • ベトナム語が分かる人はいますか? – betonamugo ga wakaru hitowa imasuka? Khi không giỏi tiếng Nhật có thể nhờ sự giúp đỡ của ai nói tiếng Việt để thông dịch hộ. Từ này có nghĩa là “Có ai hiểu được tiếng Việt không?”
  • すみません、ゆっくりお願いします –  sumimasen yukkuri onegai shimasu. Nghĩa câu này là nói chậm hơn khi không hiểu rõ người nói.
  • 警察を呼んで下さい – ke-satsu o yonde kudasai. Nghĩa câu này là gọi xe cảnh sát đi!
  • 救急車を呼んで下さい – kyu-kyu-sha o yonde kudasai. Nghĩa câu này là gọi xe cảnh sát đi!

Lưu lại những câu trên để dùng khi cần

Bỏ túi những câu nói đơn giản để nhanh trí sử dụng khi cần bạn nhé. Đó là những câu tiếng Nhật thường sử dụng khi cần giúp đỡ mà TinEdu tổng hợp lại. Hãy liên hệ với du học TinEdu nếu cần bất kỳ thông tin về du học Nhật Bản.

Lịch sự kiện