Một Số Lưu Ý Khi Săn Học Bổng Nhật

Chính phủ Nhật Bản cấp học bổng cho những nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, học sinh học tiếng Nhật. Theo những kinh nghiệm của những du học sinh Nhật thì có 2 cách xin học bổng là: xin học bổng trước khi lên đường qua Nhật và xin học bổng sau khi nhập học tại các trường.

Lưu ý khi săn học bổng Nhật Bản
Lưu ý khi săn học bổng Nhật Bản

Săn học bổng trước khi qua Nhật

Hiện nay, có nhiều loại học bổng khác nhau về hình thức, giá trị học bổng. Nhưng có 4 loại chủ yếu sau:

  • Học bổng Chính phủ Nhật Bản: dành cho những nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, sinh viên tu nghiệp văn hóa Nhật Bản, học sinh học tiếng Nhật. Các nghiên cứu sinh hay sinh viên có thể do trường đại học mà sinh viên đó đang theo học tiến cử. 
  • Mỗi tháng, sinh viên có thể nhận học bổng trị giá thấp nhất là 134.000 yên và cao nhất là 258.000 yên. Học bổng khuyến học dành cho những du học sinh đi học tự túc: đối tượng được cấp học bổng này là sinh viên đã tham dự kỳ thi du học Nhật Bản EJU, có nguyện vọng học chính quy tại các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp. Học bổng hỗ trợ sinh viên số tiền là 50.000 yên/tháng.
  • Học bổng của các đoàn thể tư nhân Nhật Bản: hiện nay có 11 đoàn thể ở địa phương hỗ trợ học bổng cho sinh viên quốc tế. Trị giá học bổng bình quân khoảng 149.222 yên/1 suất.
  • Bên cạnh đó, bạn cũng có thể qua Nhật du học dưới hình thức đào tạo trao đổi sinh viên giữa trường bạn đang học với một trường đại học khác tại Nhật. Mức học bổng cho một tháng trị giá là 80.000 yên.

Săn học bổng sau khi qua Nhật

Những loại học bổng sau khi sang Nhật
Những loại học bổng sau khi sang Nhật

Đây cũng là một lựa chọn hoàn hảo cho rất nhiều sinh viên quốc tế. Có rất nhiều loại học bổng hỗ trợ tài chính khác nhau, một số loại tiêu biểu:

  • Học bổng chính phủ Nhật Bản xét tuyển tại Nhật: dành cho những nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, sinh viên tu nghiệp văn hóa Nhật Bản. Giá trị học bổng từ 134.000 yên đến 172.000 yên/tháng.
  • Học bổng khuyến học dành cho du học sinh đi học tự túc: đối tượng nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp, sinh viên tu nghiệp văn hóa Nhật Bản, học sinh học tiếng Nhật và thạc sĩ, tiến sĩ. Học bổng trị giá 50.000 yên/tháng cho hệ đại học và 70.000 yên /tháng cho các bậc sau đại học.
  • Học bổng của các đoàn thể địa phương và đoàn thể tư nhân: hiện nay có 63 đoàn thể địa phương và 156 tổ chức hỗ trợ học bổng cho du học sinh. Trị giá học bổng khoảng 27.200 yên đến 72.300 yên/tháng.
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể xin chế độ giảm học phí của trường đang theo học.

Lịch sự kiện