East West Japanese Language School được thành lập vào tháng 5 năm 1986 như một phần của Tập đoàn Giáo dục East West bởi Tiến sĩ Ryuji Hayashi. Người đã tích lũy hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ và giao lưu quốc tế. Trường dạy tiếng Nhật thực sự thông qua tương tác với người Nhật và cung cấp chương trình giáo dục để học sinh hiểu sâu hơn về văn hóa và con người Nhật Bản.

Thông tin về East West Japanese Language School

  • Tên tiếng Nhật: イーストウエスト日本語学校
  • Tên tiếng Anh: East West Japanese Language School
  • Tên tiếng Việt: Trường Nhật ngữ East West
  • Năm thành lập: 1986
  • Địa chỉ: 2-36-9 Central, Nakano, Tokyo
Lớp học phòng chống thiên tai

Lớp học phòng chống thiên tai

Điểm nổi bật của East West Japanese Language School

  • Trường cung cấp nhiều cơ hội để các bạn tiếp xúc với người bản xứ. Chẳng hạn như tham gia các lớp học trao đổi với các trường Đại học khác nhau, các sự kiện khu vực hoặc các hoạt động thể thao với sinh viên Đại học. Thông qua tương tác với người Nhật và hiểu sâu hơn về Nhật Bản và văn hóa Nhật Bản. 
Lễ nhập học East West Japanese Language School

Lễ nhập học East West Japanese Language School

  • Triển khai các lớp học dựa trên lý thuyết giáo dục hội thoại vững chắc (Hướng đến các cuộc hội thoại phỏng vấn).
  • không chỉ hướng đến việc học sinh có được tiếng Nhật thực dụng, mà trường còn cung cấp các bài kiểm tra khác nhau. Và hướng dẫn học sinh hướng tới mục tiêu học tập cao hơn hoặc nghề nghiệp trong tương lai.
  • Học sinh có thể tìm hiểu về các chiến lược kiểm tra trong các lớp học thông thường, cũng như các khóa học tự chọn – Chiến lược JLPT và Chiến lược EJU.

Học tiếng Nhật bằng cách tương tác với người Nhật chính là phương pháp giáo dục mà trường hướng đến. Đây sẽ là môi trường học cho phép bạn được ứng dụng ngôn ngữ vào thực tế nhiều hơn. Nếu cần được hỗ trợ thêm thông tin về trường, bạn có thể liên hệ TinEdu để được giúp đỡ. 

Lịch sự kiện